Základní

škola

             
 

 

BlueBoard.cz
 

 

      

  

   

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

 

·    Človíček , delfín Dilo a podmořský svět

Seznámíme děti s tím, co je to moře, oceán, s živočichy, kteří tam žijí.

Rozvíjíme fantazii dětí – dramatizující  a výtvarné činnosti

Pracujeme s mapu, globusem

Pracujeme s encyklopediemi, učíme v nich děti vyhledávat informace

 

·    Človíček pozoruje lupou

Poznáváme a pozorujeme drobné živočichy – vypůjčíme si v přírodě hlemýždě, dáme ho do sklenice a několik dnů ho krmíme a pozorujeme ( potřebuje také vodu –vlhko). Pozorujeme mravence, motýli, včely a další hryz

Vyrobíme si pampeliškový med.

Objevujeme tajemství života v trávě. Děti poznají některé druhy rostlin a bezobratlých živočichů.

Seznámíme se se zvířaty a rostlinami u vody, zkusíme ulovit vodního živočicha, pozorujeme život u vody

 

·    Človíčkovo putování po planetě Zemi

Vedeme děti k poznání, že žijeme na Zemi

Země je místo k životu – živá a neživá příroda, každý jsme jiný – různé národy, světadíly, moře, oceány

Seznamujeme děti s mapou, globusem, pracujeme s obrazovým materiálem, encyklopediemi...

Země je součástí Vesmíru – planety, Slunce, vesmírné rakety, kosmonauti, družice,…

 

 

1.6.2016          ČLOVÍČEK, DELFÍN DILO A PODMOŘSKÝ SVĚT program pro děti             obou tříd v MŠ – 9,00 hodin.

            Placeno z projektu FV – Začínáme od nejmenších

 

2.6.2016      Vycházka dětí 2.třídy MŠ na Vrchy. Vyjdeme po svačině. Sebou : batůžek, pití, něco na zub, pláštěnku

 

8.6.2016          Výlet autobusem do Štěměch – pro děti obou tříd, odjezd v 8,30 od           autobusové zastávky, návrat na oběd. Sebou : batůžek se svačinou, pití, pláštěnku. Autobus uhradíme z Předínské MATEŘINKY

 

13.6.2016        Výlet autobusem do Opatova, zpět okolo Jinšova pěšky do Předína. Odjezd v 7,55 od autobusové zastávky . Pro děti 2.třídy MŠ. Sebou : batůžek se svačinou, pití, pláštěnku. Autobus uhradíme z Předínské MATEŘINKY.

 

 

14.6.2016        INDIÁNSKÁ POHÁDKA – divadélko v MŠ v 8,15 hodin. Vybíráme 50,-Kč.

 

16.6.2016               focení s Karlou Melovskou – od 9,00 hodin na školní zahradě

 

21.6.2016 – povídání na školní zahradě O VČELIČKÁCH – s maminkou Křivanovou

 

28.6.2016 – HRÁTKY V LESE – dopoledne s žáky 9.ročníku ZŠ

 

28.6.2016        LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A S ČLOVÍČKEM – akce pro R+D na zahradě mateřské školy v 15,30 hodin

 

29.6.2016        program pro děti 2.třídy MŠ v Alternátoru v Třebíči – MALÍ KOSMONOUTI + POKUSY.Odjezd autobusem v 8,30 od autobusové zastávky, návrat na oběd. Sebou : batůžek se svačinou, pití, pláštěnku. Autobus uhradíme z Předínské MATEŘINKY.Placeno z FV Začínáme od nejmenších.

 

 

V pátek pokračuje Předplavecký výcvik pro děti 2.třídy MŠ  3.-24.6.2016

 

Podle počasí podnikneme menší  dopolední výlety do lesa, k rybníku,…

 

 

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Jízdní řády

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  07. června 2016 12:29