Základní

škola

             
 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Masopust držíme

 

Seznámíme děti s tradicí masopustu – období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Rozvíjíme malířské dovednosti – výzdoba na karneval. Pracujeme s příběhem - Co se stalo o masopustu.

 

Celé Česko čte dětem

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležité, protože:
- množství informací a potřebných znalostí lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

V mateřské škole čteme dětem každý den, učíme děti soustředit se k poslechu příběhů, povídáme si o nich, snažíme se nějaký samy nebo společně vymyslet, prohlížíme si ilustrace v knihách, učíme se šetrně s knihami zacházet a ukládat je do knihovny. Navštívíme knihovnu v Předíně.

V březnu nám budou chodit předčítat žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Předín.

 

4.-8.3.2019     Jarní prázdniny v ZŠ – provoz spojen do 2. třídy MŠ ( přízemí)

 

11.3.2019        Les a jeho přátelé  - program pro děti obou tříd MŠ v 10,15 hodin. Vybíráme 50,-Kč.

V programu se děti seznámí se základním rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené, děti budou poznávat - smrk, borovici, jedli, modřín, dub, buk, břízu, atd.  Popovídají si o zvířatech, které můžeme v našem  lese potkat (prase, srnec, jelen, daněk, muflon, jezevec, liška, kuna, datel, kukačka, zmije, užovka atd.), budou poznávat zvuky zvířat,…

 

21.3.2019        Po stopách kamenožrouta, program pro děti 2. třídy MŠ v Městském muzeu v Třebíči, vybíráme 20,-Kč. Odjezd od autobusové zastávky v 8,30, možno přistoupit ve Štěměchách, návrat na oběd. S sebou batůžek se svačinou + pití. Autobus uhradíme z prostředků Předínské MATEŘINKY.

 

23.3.2019        POHÁDKOVÝ KARNEVAL – pořádá náš spolek Předínská MATEŘINKA, začátek v 15,00 hodin v kulturním domě.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  15. března 2019 08:49