Základní

škola

             
 

 

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Předín Mgr. Libuše Vyhnálková rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2018/2019  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Předín uchazečů s tímto registračním  číslem:

Registrační číslo               1                           přijat

Registrační číslo               2                            přijat

Registrační číslo               3                           přijat

Registrační číslo               4                           přijat

Registrační číslo               5                           přijat

Registrační číslo               6                           přijat

Registrační číslo               7                           přijat

Registrační číslo               8                           přijat

Registrační číslo               9                           přijat

Registrační číslo               10                         přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21. 05. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 21. 05. 2019 na webových stránkách školy www. mspredin.cz . Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.                                                                                               

               ředitelka školy Mgr. Libuše Vyhnálková

 

POZVÁNKA

na schůzku s rodiči dětí,

která se koná ve středu 29.5.2019, v 16,00 hodin

v budově mateřské školy – 2.třída

     Program :

1.    Organizace školního roku 2019/2020

2.   Školní řád

3. Informace ze školní jídelny

4. Akce do konce školního roku

5. Předínská MATEŘINKA – hospodaření

6. Organizační záležitosti – pro rodiče nově přijatých dětí

 

Rodiče dětí, které odejdou po prázdninách do základní školy, budou mít schůzku s panem učitelem  v ZŠ 11.6.2019 v 15,30 hodin v základní škole.

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

·   Místo, kde žijeme

Poznáváme místo, kde žijeme – vesnice, jak se jmenuje, co tu všechno máme, co se nám tu líbí, co bychom vylepšili. Jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem?

Učíme děti chránit si své zdraví, soukromí,…

Poznáváme, kdo nás chrání – Policie, Hasiči, Lékaři

 

·   Na dvorku

Poznáváme a pozorujeme domácí zvířata a jejich mláďata.

Povídáme si – kdo doma chová domácí zvířata - jak se o ně staráme, proč je chováme, jaký z nich máme užitek.

Seznámíme se s domácími mazlíčky – jaký je to rozdíl oproti chovu domácích zvířat, jak se o ně staráme,…

 

2. 5. 2019        15,30-17.00 ZÁPIS DO MŠ PŘEDÍN

 

6. 5. 2019        v 8,00 LOGOPEDICKÁ GARANCE

 

6. - 24. 5,        bude v naší mateřské škole vykonávat praxi student Michal Trnka

 

14. 5. 2019      FOCENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ s Karlou Melovskou

 

16. 5. 2019      výlet autobusem do Štěměch, odjezd v 8,30 od autobusové zastávky, návrat na oběd. S sebou do batůžku pláštěnku, svačinu + pití. Cestovné uhradíme z prostředků Předínské MATEŘINKY.

 

21. 5. 2019      výlet do Zahrady u řeky v Třebíči na program BYLINKY OD MÁRINKY, vybíráme 50,-Kč na program, cestovné uhradíme z prostředků Předínské MATEŘINKY. Odjezd v 8,15 od MŠ, návrat na oběd. S sebou do batůžku: svačinu + pití, pláštěnku.

 

24. 5. 2019      MAŘENKA NA KOLECH – akce pro rodiče s dětmi

 

29. 5. 2019      v 16,00 SCHŮZKA S RODIČI

 

30.5.2019        pojedeme do MŠ Opatov na pohádku divadla Koník JAK VYPLULI NA MOŘE, odjezd v 8,15 od MŠ, návrat na oběd. S sebou do batůžku: svačinu + pití. Vybíráme 50,-Kč, Dopravu uhradíme z prostředků Předínské MATEŘINKY.

 

každý pátek    lekce Předplaveckého výcviku předškoláků

 

 

 

 

 

Copyright MŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  23. května 2019 13:14